Voor wie

Voor wie is Stichting Quality Boards bedoeld?

Profiel:
 • Je bent op weg naar jouw eerste toezichthoudende functie en wil je daarop serieus voorbereiden. Je vindt het belangrijk om te onderzoeken wat je daarvoor al in huis hebt en wat je nog nodig hebt om er te komen.
 • Je bent commissaris/ toezichthouder en wilt doorgroeien. Jouw kennis en ervaring wil je delen en je zoekt naar inhoudelijke feedback op jouw functioneren.

Wat biedt QualityBoards?

1. Interactief platform

QB is een stichting die zicht ten doel stelt het transparant maken van en het bevorderen van de kwaliteit van toezichthouders in Nederland. QB wil haar doel bereiken door het registreren van deelnemers in het register QB en door het bieden van een platform. Dat wil zeggen een platform van en voor commissarissen en toezichthouders die door de grote mate van transparantie zich kunnen ontwikkelen en zich teven via QB willen etaleren.

Voordat je in het register kan worden ingeschreven doorloop je een intake procedure waar een onafhankelijk assessment altijd deel van uitmaakt. Voorwaarden voor intake is het hebben van bestuurlijke ervaring, blijkend uit je CV en de ambitie om je verder te professionaliseren als toezichthouder. Na deze toetsing wordt besloten of je wel of niet ingeschreven gaat worden.
* Op dat moment ontvang je ook de inlogcode voor het leden gedeelte van deze website.

2. Governance bibliotheek
 • Vind makkelijk de weg in alle relevante wettelijke bepalingen
 • Check wat de diverse codes je kunnen leren
 • Boeken die je verder helpen
 • Tijdschriften en artikelen die de actualiteit volgen
 • Instrumenten die nuttig zijn voor het bewaken van de kwaliteit van toezicht​
3. Organiseren van bijeenkomsten
 • Lezingen en workshops
 • ​Intervisie sessies
 • Het uitwerken van individuele casuïstiek
4. Persoonlijk advisering
 • Toewerken naar een passende toezichthoudende functie
 • ​Te volgen leerprogramma’s specifiek voor toezichthouders en commissarissen
 • Juridische zaken
Kosten (excl. BTW):

Jaarlijkse deelname: 150 Euro
Eénmalige intake: 200 Euro

 

PRIVACY STATEMENT

In dit privacy statement informeer het bestuur van Stichting Quality Boards u hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt.
Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Er worden alleen persoonsgegevens bewaard die uitsluitend en rechtstreeks door personen worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze door u aan ons worden verstrekt. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
Lees hier de privacy verklaring:  Quality Boards privacyverklaring 6 mei 2018 – laatste update 28-04-2018: