Bestuur van bedrijf mag accountant straks niet meer benoemen

JEROEN PIERSMA
 
 

Amsterdam

Een controlerend accountant mag in de toekomst niet meer aangesteld worden door de raad van bestuur van een bedrijf. Die taak moet uitsluitend bij aandeelhouders en de raad van commissarissen komen te liggen. De toezegging dat wettelijk te regelen heeft minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën donderdag gedaan aan de Tweede Kamer.

Nu legt de wet weliswaar de bevoegdheid tot het aanstellen van een accountant primair bij de aandeelhouders en de commissarissen, maar is er altijd nog de mogelijkheid dat het bestuur deze taak toch voor zijn rekening neemt. Een Kamermeerderheid vroeg de ­minister daaraan een einde te maken omdat de onafhankelijkheid van de accountant in het geding is wanneer hij door het bestuur wordt aangesteld.

De minister gaf aan dat de directe lijn tussen accountant en aandeelhouders en commissarissen niet alleen voor de opdrachtverlening moet gelden, maar ook voor het terugrapporteren en de ­aansturing van de accountant.

De minister deed zijn toezegging in een overleg met de Kamer over een drietal rapporten over de sector die in september zijn uitgebracht. Een van die rapporten is afkomstig van de sector zelf en bevat een breed scala aan maatregelen om de kwaliteit van de accountantscontrole te verbeteren, zoals het instellen van een onafhankelijke raad van commissarissen bij accountantskantoren en een ander beloningsbeleid voor bestuurders en partners. De kwaliteit van het accountantswerk staat ter discussie na een reeks affaires, zoals bij ­woningcorporatie Vestia, en bedrijven als Imtech en Econcern.

Zowel Kamer als minister liet zich lovend uit over het rapport. Wel constateerden zij dat de implementatie scherp in de gaten gehouden moet worden. Dijsselbloem zegde toe dat er een implementatie­schema komt met data, dat door de AFM gecontroleerd moet worden.

De minister waarschuwde de Kamer wel dat een volledige AFM-rapportage over de voortgang midden volgend jaar een beetje te optimistisch is. ‘Laten we kijken of er een tussenrapportage beschikbaar kan zijn. Met een streep onder tussen’, aldus Dijsselbloem.

Dijsselbloem toonde zich ook bereid om te kijken naar de wens van onder anderen PvdA-Kamerlid Henk Nijboer om de accountantsverklaring uit te breiden op het punt van de continuïteitsvoorspelling. Om dat mogelijk te maken is het nodig dat het ondernemingsbestuur in het jaarverslag meer gaat melden over de continuïteit. Dijsselbloem beloofde daar bij zijn wetsvoorstellen voor de accountantssector op terug te komen.