Datatheek

Nederlandse Cybersecurity Agenda

Veiligheid in het digitale domein is voor het kabinet een topprioriteit. Daarom hebben we in het regeerakkoord
een structurele investering van 95 miljoen euro in cybersecurity vastgelegd. De afgelopen maanden is door verschillende departementen, in nauwe samenwerking met partijen uit de publieke én private sector, de
wetenschap en de samenleving, hard gewerkt aan een ambitieuze kabinetsbrede Nederlandse Cybersecurity
Agenda. Als coördinerend minister voor cybersecurity ben ik trots om het product van deze vruchtbare
samenwerking te mogen presenteren!
We hebben zeven stevige ambities opgesteld, die in samenhang zullen bijdragen aan een veilig digitaal Nederland. Cruciaal in dit geheel is dat Nederland zijn digitale slagkracht op orde heeft. Overheidspartijen en private organisaties in Nederland moeten goed samenwerken aan een integrale aanpak van cybersecurity. Als alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen en over adequate capaciteiten en middelen beschikken, kunnen we daadkrachtig reageren op digitale dreigingen.
Voor de overheid betekent dat vooral: een krachtige regierol, stimuleren en voorwaarden scheppen. Zodat bedrijfsleven en burgers hun eigen digitale veiligheid en weerbaarheid kunnen vormgeven. Want daar blijven ze uiteraard zelf verantwoordelijk voor. Om de kansen van digitalisering te kunnen blijven benutten, is het
noodzakelijk dat we ons veilig in de digitale wereld kunnen bewegen. Cybersecurity is het fundament voor
succesvol ondernemen en besturen en voor het vertrouwen in het digitale domein: dit gedeelde belang
maakt dat we wederzijds afhankelijk zijn en een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor de
nationale veiligheid. Omdat landsgrenzen in de cyberwereld nauwelijks een rol spelen, zal die aanpak
ook sterk internationaal georiënteerd moeten zijn. Ook in EU- en NAVO-verband blijft Nederland daarom
werken aan versterking van de digitale veiligheid.
De komende maanden zullen we de ambities uit de Nederlandse Cybersecurity Agenda, in nauwe samenwerking met de betrokken departementen en overige partners, nader uitwerken in concrete maatregelen.
En uiteraard is deze agenda niet in beton gegoten. De komende jaren blijft het zaak de vinger goed aan de pols
te houden en technologische en maatschappelijke ontwikkelingen nauwgezet te volgen, om te zien waar zich mogelijk nieuwe digitale kwetsbaarheden en dreigingen voordoen.
We zetten met de presentatie van deze Nederlandse Cybersecurity Agenda een cruciale stap naar een veiliger
digitaal Nederland. De basis waarop we verder kunnen bouwen aan een veilig cyberdomein, waarin burgers,
bedrijfsleven en overheden de economische en maatschappelijke kansen die de digitalisering biedt, ook echt kunnen verzilveren!

Lees hier deze Agenda: tk-bijlage-nederlandse-cybersecurity-agenda gecomprimeerd

Ferd Grapperhaus
Ministervan Justitie en Veiligheid

Tony’s Chocolonely opnieuw Nederlands’ meest inspirerende organisatie

UTRECHT, 7 november 2016 – Tony’s Chocolonely is voor het tweede jaar op rij de meest inspirerende organisatie van Nederland. Dat blijkt uit de zesde editie van de Inspirerende 40 van Synergie. De top 40 werd maandag tijdens een uitreiking bij BNR bekendgemaakt. Het jaarlijkse onderzoek onder consumenten brengt in kaart welke organisaties inspireren, en waarom. Sinds 2014 wordt ook een parallelonderzoek uitgevoerd onder marketing- en businessprofessionals. En voor het eerst was Tony’s Chocolonely de winnaar in beide rankings. Opvallend in 2016: het zijn de Social Enterprises die het meest inspireren.

es jaar geleden startte Synergie met het onderzoek naar d e 40 meest inspirerende organisaties van Nederland. Ingegeven door een kans beter te begrijpen wie vandaag de goede dingen doet. De Inspirerende 40 leert ons hoe organisaties vandaag mensen kunnen bewegen.

 

Lees hier meer

Opzij Top 100 – Toezichthouders

Op maandag 10 oktober 2016 organiseerde OPZIJ voor de achtste keer het Top 100 event

Wij noemen hier de Toezichthouders:

De categorie, toezichthouders, is de koningin der lijsten. Pas na jarenlange ervaring op het hoogste niveau kom je hier voor in aanmerking. Bij de beursgenoteerde ondernemingen is slechts 23% van de commissarissen een vrouw. We zien hier twee vrouwen die uit een andere categorie komen, maar door hun nieuwe commessariaten inmiddels op deze lijst een plekje hebben veroverd, zoals Marjanne Sint en Marry de Gaay Fortman.

De nummer 1 in de categorie Toezichthouders is:
Petri Hofsté, beroepscommissaris
Petri Hofsté wist met ongekende snelheid een paar belangrijke toezichtposities in de financiële sector te verkrijgen o.a. bij Achmea, Fugro, Kas Bank en BNG Bank.  Management Scope benoemde haar daardoor al tot de invloedrijkste vrouw van corporate Nederland. Een topprestatie die door de jury dan ook beloond wordt met een eerste plek positie.

Hier de anderen:

opzij-top100-toezichthouders

Bestuur van bedrijf mag accountant straks niet meer benoemen

JEROEN PIERSMA
 
 

Amsterdam

Een controlerend accountant mag in de toekomst niet meer aangesteld worden door de raad van bestuur van een bedrijf. Die taak moet uitsluitend bij aandeelhouders en de raad van commissarissen komen te liggen. De toezegging dat wettelijk te regelen heeft minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën donderdag gedaan aan de Tweede Kamer.

Nu legt de wet weliswaar de bevoegdheid tot het aanstellen van een accountant primair bij de aandeelhouders en de commissarissen, maar is er altijd nog de mogelijkheid dat het bestuur deze taak toch voor zijn rekening neemt. Een Kamermeerderheid vroeg de ­minister daaraan een einde te maken omdat de onafhankelijkheid van de accountant in het geding is wanneer hij door het bestuur wordt aangesteld.

De minister gaf aan dat de directe lijn tussen accountant en aandeelhouders en commissarissen niet alleen voor de opdrachtverlening moet gelden, maar ook voor het terugrapporteren en de ­aansturing van de accountant.

De minister deed zijn toezegging in een overleg met de Kamer over een drietal rapporten over de sector die in september zijn uitgebracht. Een van die rapporten is afkomstig van de sector zelf en bevat een breed scala aan maatregelen om de kwaliteit van de accountantscontrole te verbeteren, zoals het instellen van een onafhankelijke raad van commissarissen bij accountantskantoren en een ander beloningsbeleid voor bestuurders en partners. De kwaliteit van het accountantswerk staat ter discussie na een reeks affaires, zoals bij ­woningcorporatie Vestia, en bedrijven als Imtech en Econcern.

Zowel Kamer als minister liet zich lovend uit over het rapport. Wel constateerden zij dat de implementatie scherp in de gaten gehouden moet worden. Dijsselbloem zegde toe dat er een implementatie­schema komt met data, dat door de AFM gecontroleerd moet worden.

De minister waarschuwde de Kamer wel dat een volledige AFM-rapportage over de voortgang midden volgend jaar een beetje te optimistisch is. ‘Laten we kijken of er een tussenrapportage beschikbaar kan zijn. Met een streep onder tussen’, aldus Dijsselbloem.

Dijsselbloem toonde zich ook bereid om te kijken naar de wens van onder anderen PvdA-Kamerlid Henk Nijboer om de accountantsverklaring uit te breiden op het punt van de continuïteitsvoorspelling. Om dat mogelijk te maken is het nodig dat het ondernemingsbestuur in het jaarverslag meer gaat melden over de continuïteit. Dijsselbloem beloofde daar bij zijn wetsvoorstellen voor de accountantssector op terug te komen.