Toezichthouden vanuit verantwoordelijkheid


Frits Beunke schreef het Handboek Toezicht & Risico, de risico’s van het vak, vanuit zijn ervaring als toezichthouder en als deelnemer aan het programma van de Stichting Quality Boards, een non-profit organisatie die de kwaliteit van toezichthouders beoogt te bevorderen onder andere door de registratie van haar deelnemers in het Register Quality Boards.

Handleiding Toezicht & Risico beoogt een beknopt naslagwerk te zijn voor niet uitsluitend de commissaris, maar evenzo voor de aandeelhouder en de bestuurder, en het geeft inzicht in wat toezichthouden zoal behelst en welke risico’s aan het professioneel toezichthouden verbonden zijn

 


Lees hier meer over het boek en de auteur

 

 

  • Durf jij de verantwoording aan?
  • Ben jij ook klaar voor het nemen van die verantwoording?
  • Heb jij het lef om te kijken wat je nog niet weet?
  • Hoe recht is jouw rug?
  • Snap jij de regels van het spel?
  • Doe jij mee om verantwoording te nemen voor verandering?